Μερικές Οδοντοστοιχίες

Οι μερικές οδοντοστοιχίες ή αλλιώς μηχανάκια είναι κινητές προσθετικές εργασίες που χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τα ελλείποντα δόντια (από ένα ή και περισσότερα δόντια). Στηρίζονται είτε σε φυσικά δόντια µε μεταλλικά ή ακρυλικά άγκιστρα , είτε σε στεφάνες µε ειδικούς συνδέσμους ακριβείας.

Ο οδοντίατρος θα συζητήσει μαζί σας µε λεπτομέρειες τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των παραπάνω επιλογών καθώς και τις ενδείξεις και αντενδείξεις για το εκάστοτε κλινικό περιστατικό.

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group