Όψεις Σύνθετης Ρητίνης

Είναι μία συντηρητική μέθοδος κατά την οποία χρησιμοποιείται υλικό σύνθετης ρητίνης για να αναδιαμορφωθεί το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, και η συμμετρία των δοντιών κατα το δυνατόν φυσικό τρόπο δίνοντας μία ολική αλλαγή του χαμόγελου. Χωρίς να τροχιστεί υγιή οδοντική ουσία τα δόντια καλύπτονται μερικά ή ολικά με σύνθετη ρητίνη (όμοιο με αυτό του λευκού σφραγίσματος) ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο συγκόλλησης και πολυμερισμού. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής τεχνολογίας και έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν πλήρως χρωματικά με τους οδοντικούς ιστούς προσομοιάζοντας απόλυτα το φυσικό δόντι.

Η  διαδικασία αυτή γίνεται άμεσα στο οδοντιατρείο αφού πρώτα έχει γίνει μία προσεκτική ανάλυση των προβλημάτων σχήματος, μεγέθους και χρώματος που θέλουμε να διορθώσουμε.

Είναι μία αισθητική παρέμβαση που μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ένα δόντι μεμονωμένα είτε σε περισσότερα πρόσθια δόντια αναλόγως με την τελική εικόνα που θελουμε να επιτύχουμε. Ένα ραντεβού ανώδυνα και με χαμηλό κόστος μπορεί να αλλάξει την εικόνα του χαμόγελου.

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group