Ολικές Οδοντοστοιχίες

Οι ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) είναι κινητές προσθετικές εργασίες για να αντικαταστήσουν όλα τα δόντια που έχουν χαθεί στην άνω ή/και κάτω γνάθο. Είναι φτιαγμένες από μία ακρυλική βάση ή μεταλλική σε μερικές περιπτώσεις, στην οποία τοποθετούνται τα ακρυλικά ή πορσελάνινα δόντια στην σωστή θέση αποδίδοντας λειτουργικότητα και αισθητική στο στοματογναθικό σύστημα.

Είναι μία προσιτή επιλογή όταν η χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων δεν είναι δυνατή για οικονομικούς λόγους η εξαιτίας μεγάλης απορρόφησης του οστού της γνάθου.

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group