Γέφυρες

Οι γέφυρες αποτελούν μία ακίνητη αποκατάσταση η οποία στηρίζεται σε τουλάχιστον δυο γειτονικά φυσικά κοντά µε στόχο να αντικαταστήσουν ένα ή πιο πολλά δόντια που μπορεί να λείπουν στον φραγμό. Είναι συγκολλούμενες στα φυσικά δόντια και προσδίδουν ένα ολοκληρωμένο και άρτιο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα δόντια που στηρίζουν τη γέφυρα χρειάζεται να τροχιστούν κατάλληλα και αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημα τους. Για να αποφευχθεί αυτό, ο οδοντίατρος μελετώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να προτείνει την αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών µε τη επιλογή της τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group

Copyright 2022 Moschato Dental Care. All rights reserved. Design by RM-Group